Info/Trivselregler

Trivselregler

För vår gemensamma trivsel har vi tagit fram några enkla regler. Trivselreglerna är antagna av styrelsen i januari 2013. De skall ses som ett komplement till bostadsrättsföreningens stadgar, allmänna ordningsregler samt Miljö- och Hälsoskyddslagen. 

Störningar 

Tänk på att ditt golv är grannens tak. Det är därför viktigt att du t.ex. inte låter TV, radio eller stereo stå på för högt. Normalt skall “frid råda” både inomhus och på gården mellan kl. 22.00 – 07.00. Söndagsmorgonen som understundom kan vara en ganska tung morgon ser vi mycket gärna att friden råder längre.

Vi vill alla ha det fint i lägenheterna. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta görs på vardagar mellan kl. 07.00 – 20.00 samt lördagar och söndagar fram till kl. 16.00.

Om ni planerar en fest eller andra trevligheter är det bra om informerar era grannar i förväg, exempelvis genom att lägga en lapp i brevlådan. Acceptansen brukar öka markant om man har blivit informerad.

Parkeringsplatserna.

Gården ska hållas fri från bilar och är till för barnen och vår egen trevnad i första hand! Vår gemensamma utemiljö blir mer trivsam om vi använder de uppställningsplatser som är avsedda för bilar. Det finns också gästparkeringar, inga bilar ska parkeras utmed vägen eller framför andra parkerade bilar. Man ansvarar för sin egen plats, att den hålls fri från ogräs på sommaren och snö på vintern.

Sophantering 

Innan du lämnar sopor i soptunnorna, kom ihåg att slå in sopor ordentligt. Knyt ihop påsarna så kärlen hålls rena och fina.

Matavfallsinsamling
Alla medlemmar har möjlighet att sortera sitt matavfall. Det blir då till biogas och biogödsel. Har du inte fått din plastbehållare eller har slut på bruna papperspåsar, kontakta någon i styrelsen.

Övig återvinning
Elektronik, vitvaror, miljöfarligt avfall mm. måste lämnas på en återvinningscentral. På återvinningscentralerna i Löt och Hagby kan privatpersoner kostnadsfritt lämna grovsopor, farligt avfall, vitvaror, trädgårdsavfall och elektronikskrot. Se länkar nedan för öppetider.

Hagby återvinningscentral i Täby

Löt återvinningscentral i Vallentuna

Gemensamma utrymmen 

Tillsammans ansvarar vi för tvättstugan, utemiljön och gemensamma lokaler. Därför är det viktigt att vi förvarar våra saker i de utrymmen som har tilldelats oss och låter övriga utrymmen vara fria. Ordning och reda skapar trivsel och lokalvårdare/fastighetsskötare kan utföra sina sysslor på ett bra sätt. Observera även att belysning i källarutrymmen och tvättstugan ej släcks med automatik. Det är viktigt att vi ser till att dörrar till källare, förråd, garage, tvättstugan och övriga gemensamma lokaler är ordentligt låsta.
 

Har du frågor eller synpunkter, ta gärna kontakt med styrelsen.