Styrelsen

Årsstämmans val av styrelse & valberedning april 2021
Vi ber alla att visa förståelse och respektera att vi har en vardag med arbeten och sysslar med BRF aktiviteter på övrig tid.

Roland “Rolle” Karlsson

Ledamot, Ordförande
Felanmälan (Akut)
rolle_carlsson@hotmail.com

Emelie Larsson Andersson

Ledamot, Sekreterare
Felanmälan
eandersson83@gmail.com
0769 48 07 27

Tomas Sundel

Ledamot, Kassör
Ekonomifrågor

 

Andreas Morberg

Ledamot
IT-frågor & Hemsida
andreas.morberg@tietoevry.com
0730 40 82 55

Fredrik Forsberg

Ledamot

Fredrik Gidlund

Suppleant

Elizabeth Lombard

Valberedning

Emine Tuncer

Valberedning