Styrelsen

Årsstämmans val av styrelse 2020-06-09

Ledamot, Ordförande::

Roland “Rolle” Karlsson

Ledamot, Sekreterare:

Emelie Andersson

Ledamot, Kassör:

Tomas Sundel

Ledamöter:

Andreas Morberg, Kenta Lagestrand

Suppleanter:

Ove Lombard, Sabina Hinze

Årsstämmans val av valberedning 2020-06-09

Elizabeth Lobmard, David Ingvarsson