Styrelsen

Årsstämmans val av styrelse & valberedning från 2020-06-09
Vi ber alla att visa förståelse och respektera att vi har en vardag med arbeten och sysslar med BRF aktiviteter på övrig tid.

Roland “Rolle” Karlsson

Ledamot, Ordförande
Felanmälan (Akut)
rolle_carlsson@hotmail.com

Emelie Larsson Andersson

Ledamot, Sekreterare
Felanmälan
eandersson83@gmail.com
0769 48 07 27

Tomas Sundel

Ledamot, Kassör
Ekonomifrågor

Andreas Morberg

Ledamot
IT-frågor & Hemsida
andreas.morberg@tieto.com
0730 40 82 55

Kent Lagestrand

Ledamot
Fastighetsskötsel

Ove Lombard

Suppleant
Fastighetsskötsel

Sabina Hinze

Suppleant
Administration
e.sabina.hinze@outlook.com

Elizabeth Lombard

Valberedning

David Ingvarsson

Valberedning