Mäklarinformation

Namnet på denna bostadsrättsförening är BRF Ullnaberg.

– Org.nr. 769611-7162

– Området består av 25 brf-lägenheter och 1 hyresrätt i sju olika huskroppar, ursprungligt byggnadsår: 1967

– Värme ingår i avgiften men inte hushålls-el. Föreningen har ett gemensamt el-abonnemang som föreningen betalar. Varje medlem betalar en schablonavgift per månad och avstämning sker var tredje månad.

– Vi har kommunalt avlopp som Roslagsvatten ansvarar för och Ullna – Lövsättra Samfällighetsförening ansvarar och driver renvatten anläggningen bestående av brunn (vattentäkt).

– Det hör ingen “tomtmark” till lägenheterna, de flesta har dock en bit tomt via ett nyttjanderättsavtal, detta avtal är personligt och skall skrivas om med ny ägare när en lägenhet säljs. Styrelsen äger full rätt att ändra tomtens utseende och storlek i samband med att nytt avtal skrivs med ny ägare!

– Det finns en tvättstuga och en del av lägenheterna har tillgång till ett separat förråd men inte alla, kontakta styrelsen för besked.

– För ytterligare information kan ni kontakta vår ekonomiska förvaltare, Norrorts boservice, eller någon i styrelsen via kontaktsidan här på siten.

Alla dokument skall dock sändas till föreningen på adressen, Lövsättravägen 47, 186 91  Vallentuna.

– Det ingår inga tv-kanaler i avgiften, och man ansvarar själv för antenn eller ev. parabol. Internet ingår inte heller men mobilt bredband kan tecknas från valfri operatör.

– Föreningen står för bostadsrättstillägget, men man ska ha en egen hemförsäkring och vi rekommenderar att man även har ett sk. bostadsrättstillägg, då självrisken för föreningen är gigantisk jämfört med den man har själv.

ÅRSREDOVISNINGAR