Mäklarinformation

Namnet på denna bostadsrättsförening är BRF Ullnaberg.

– Org.nr. 769611-7162

– Området består av 24 brf-lägenheter och 2 hyresrätter i sju olika huskroppar, ursprungligt byggnadsår: 1967

– Värme ingår i avgiften men inte hushålls-el. Föreningen har ett gemensamt el-abonnemang som föreningen betalar. Varje medlem betalar en schablonavgift per månad och avstämning sker var tredje månad.

– Det finns inte kommunalt vatten och avlopp, utan detta “ägs” av Ullna-Lövsättra Samfällighet som föreningen tillhör. Läs mer om detta på Vatten- och avlopps sidan.

– Det hör ingen “tomtmark” till lägenheterna, de flesta har dock en bit tomt via ett nyttjanderättsavtal, detta avtal är personligt och skall skrivas om med ny ägare när en lägenhet säljs. Styrelsen äger full rätt att ändra tomtens utseende och storlek i samband med att nytt avtal skrivs med ny ägare!

– Det finns en tvättstuga och en del av lägenheterna har tillgång till ett separat förråd men inte alla, kontakta styrelsen för besked.

– För ytterligare information kan ni kontakta vår ekonomiska förvaltare, Norrorts boservice, eller någon i styrelsen via kontaktsidan här på siten.