Hem

Välkommen till BRF Ullnaberg

Vi har ny färsk hemsida som uppdateras gradvis med information.
Kontakta Andreas på 073 040 82 55 vid eventuella frågor under uppbyggnaden.

För info ang. vatten gå in på Ullna-Lövsättra Samfällighetsförening www.uls.n.nu

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till Brf Ullnaberg och hoppas att du kommer att trivas med ditt nya boende. Vi är totalt 27 hushåll som tillsammans bildar en aktiv förening som ger möjlighet till olika former av engagemang. Är du intresserad, eller vill veta mer, tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.
Föreningens huvudmål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt i föreningens fastigheter åt medlemmarna. Som ägare till bostadsrätten är du också medlem i föreningen. Genom överlåtelsen av bostadsrätten till dig har du övertagit säljarens rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. 

I föreningens stadgar (§1- 38) beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. Du hittar exempelvis att man själv, och på egen bekostnad, svarar för skötsel av lägenheten och tomt (fram- och baksida), dels det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Medlemmen avgör själv när det är dags att måla om/tapetsera, byta spis eller ska göra andra mindre förändringar i lägenheten. Vill medlemmen göra större förändringar i lägenheten – till exempel flytta innerväggar, bygga nya skiljeväggar, bygga staket eller förändra plattläggning – måste man ha styrelsens tillstånd. Ta del av föreningens stadgar så du vet vad som regleras där.

Föreningen svarar för det mesta av det yttre byggnadsunderhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation. Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, tak, fasad, vindskydd och ventilationskanaler. Föreningen ansvarar även för allmänna utrymmen, mark och den gemensamma trädgården. Lägenhetsinnehavaren ansvarar själv för toa-stolen, var rädd om den, den är mycket dyr i inköp. Läs mer på sidan om toa-systemet.

Vissa huskroppar har ett eget teknikrum där elskåp (huvudsäkringar) och värmepannor finns. Vid problem som eventuellt kan åtgärdas genom säkringsbyte kontakta i första hand ansvarig felanmälare och i andra hand någon i styrelsen.
I föreningen brevlåda kan du lägga ärenden som du vill att styrelsen behandlar, vänligen lämna ärendet i god tid för viss handläggningstid.

Lövsättra är beläget i sydostligaste delen av Vallentuna socken. Lövsättra har tillhört Täby socken och Danderyds skeppslag. Ägorna är väl samlade med inägorna centralt och utmarken i väster och norr.

Namnet är en sammansättning av förleden löv- och efterleden -sättra. Sättra betyder skog.

Lövsättra utgjorde under historisk tid en by med två gårdar. Skattegårdar om vardera 12 öresland, sammanlagt 3 markland. Lövsättra karterades första gången storskaligt år 1637 (A9:18-19). Det årliga utsädet var då 10 ¾ tunnor och ängsskörden var 36 lass.

Lövsättra genomgick storskifte år 1806 (A112-21:3). Gården framställs som en herrgårdsanläggning med kringbyggda ekonomibyggnader, en strikt organiserad parkanläggning bland annat med damm och körsbärsskog. På gården fanns ett tröskvärk och på gårdsplanen en brunn.

Av konceptkartan till det äldre ekonomiska kartverket från sekelskiftet 1900 framgår att Lövsättra fortfarande var säteri och bestod av en gård. På ägorna fanns sex övriga bebyggda lägenheter. Arealen åker uppgick till 108,8 hektar och det fanns fortfarande 16,2 hektar naturlig äng kvar på ägorna. (källa: www.vallentuna.se)

Lövsättra har en egen grupp på FB :

https://www.facebook.com/groups/632786813518904/