Hem

Välkommen till BRF Ullnaberg

Styrelsen hälsar dig varmt välkommen till Brf Ullnaberg och hoppas att du kommer att trivas med ditt nya boende. Vi är totalt 26 hushåll som tillsammans bildar en aktiv förening som ger möjlighet till olika former av engagemang. Är du intresserad, eller vill veta mer, tveka inte att ta kontakt med någon av oss i styrelsen.
Föreningens huvudmål är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt i föreningens fastigheter åt medlemmarna. Som ägare till bostadsrätten är du också medlem i föreningen. Genom överlåtelsen av bostadsrätten till dig har du övertagit säljarens rättigheter och skyldigheter gentemot bostadsrättsföreningen. 

I föreningens stadgar (§1- 38) beskrivs reglerna för föreningens verksamhet. Du hittar exempelvis att man själv, och på egen bekostnad, svarar för skötsel av lägenheten och tomt, dels det inre underhållet och de reparationer som behövs i lägenheten. Medlemmen avgör själv när det är dags att måla om/tapetsera, byta spis eller ska göra andra mindre förändringar i lägenheten. Vill medlemmen göra större förändringar i lägenheten – till exempel flytta innerväggar, bygga nya skiljeväggar eller förändra plattläggning – måste man ha styrelsens tillstånd. Ta del av föreningens stadgar så du vet vad som regleras där.

Föreningen svarar för det mesta av det yttre byggnadsunderhåll samt husets installationer av vatten, värme, el och ventilation. Till det yttre räknas bland annat stamledningar för avlopp, värme, gas, el och vatten, tak, fasad, vindskydd och ventilationskanaler. Föreningen ansvarar även för allmänna utrymmen, mark och den gemensamma trädgården.

Vissa huskroppar har ett eget teknikrum där elskåp (huvudsäkringar) och värmepannor finns. Vid problem som eventuellt inte kan åtgärdas genom säkringsbyte, kontakta någon i styrelsen.
I föreningen brevlåda kan du lägga ärenden som du vill att styrelsen behandlar, vänligen lämna ärendet i god tid för viss handläggningstid.

Lövsättra har en egen grupp på FB :

https://www.facebook.com/groups/632786813518904/

Vid frågor och förslag som gäller hemsidan, kontakta gärna Andreas.